Undvik att få stopp i avloppet

Det är mycket viktigt att undvika att få stopp i avloppet. Stopp i avloppet kan orsakas av flera saker, till exempel:

-För stora objekt som hamnar i avloppet

-För liten grad av lutning på rörledningarna

-För långsamma rörelser i vattenflödet

-Ojämna ytor inuti rören

För att förebygga stoppär det viktigt att se till att endast passande objekt hamnar i avloppet, att rörledningarna har tillräcklig lutning och att vattenflödet är snabbt nog. Ojämna ytor inuti rören kan ofta orsakas av korrosion eller beläggningar, så det är viktigt att hålla rören rena för att undvika detta. Spola aldrig ner något annat i wc än toapapper, jag har en vän som jobbar på reningsverket i Lund och han säger att folk spolar ner alltifrån bomullstops till stora blöjor, inte konstigt att det blir stopp i avloppet då! Jag har också fått höra att det är mycket dåligt för reningsverken pga alla kemikalier som finns i såna saker. Så släng alltid i papperskorgen istället!

Toapapper är det enda som ska ner i wc:n, som jag sa nyss. Förutom toapapper finns det en massa andra saker som folk spolar ner i wc:n och som kan orsaka stopp i avloppet. Här är några exempel:

-Cigarettfimpar

-Bomullstops

-Tandtråd

-Matrester

Allt det här hamnar sedan i reningsverken och gör att de måste arbeta hårdare för att rena vattnet, och det är inte bra. Så släng allt i papperskorgen istället! Om du får stopp kan du prova att spola med varmt vatten, det brukar often göra susen. Det finns även en massa kemikalier som man kan köpa i handeln för att lösa stoppet men ibland räcker inte dessa åtgärder utan du kan behöva vända dig till ett företag som kan se till att lösa upp det som har stoppat upp det hela. Tänk på att du får betala själv!